Kdo jsme

Kdo jsou vlastně Mustangové? Jsme 8. pionýrský tábornický oddíl fungující v rámci PS Pionýr Řečkovice. Ale hlavně, jsme parta kamarádů, kteří aktivně věnují svůj volný čas dětem. Našim cílem je hravou formou učit děti sportovním, tábornickým či rukodělným činnostem. Chceme, aby si děti vypěstovaly kladný vztah k přírodě, uměly rozdělat oheň, uvázat nejrůznější uzly, dokázaly se zorientovat v mapě, byly schopné poznat zvířata i rostliny, a nebály se venku trochu umazat.

Všechny tyto dovednosti se snažíme dětem předávat. Nemáme z toho žádný finanční užitek, děláme to, protože nás to baví a vidíme v tom smysl. Každý z našich vedoucích si jako dítě prošel oddílovou či táborovou činností, a je proto naší vnitřní povinností vytvářet dalším generacím stejně unikátní zážitky a sdílet s nimi naše nabyté zkušenosti.

Jak fungujeme? Momentálně má náš oddíl pouze jednu družinku, do které patří děti všech věkových kategorií. Scházíme se každé úterý od 16:30 v naší klubovně na Horáckého náměstí 12. Náčelníkem oddílu je Honza, společně s ním se pak o děti starají také jeho zástupci (viz. Náš tým). Kromě schůzek pořádáme víkendové výlety, účastníme se různých pionýrských akcí a soutěží. Vyvrcholením každého školního roku je pak 14denní tábor v České Kanadě (viz. Obecné informace o táboře)

"Pionýr? To ještě existuje?" Podobné reakce občas stále slýcháváme. Je nám jasné, že určité předsudky tu vždycky budou, nicméně naší snahou je svým chováním vyvádět podobná tvrzení v omyl. S oním předrevolučním Pionýrem nás pojí snad už jenom jméno. Nijak se neangažujeme v politice, ani nenutíme dětem nějaké ideologie. Hodnotami, kterými se řídíme, je takzvaných 7 P: Pravda, přátelství, překonání, paměť, příroda, pomoc a poznání. Hodnoty vyjádřené Ideály Pionýra jsou trvalé, nepodléhají aktuálním trendům. Společně tvoří nerozlučně propojený celek, který nabízí ohromné množství pohledů a způsobů vnímání. Cíl je však stále stejný – výchova slušného aktivního člověka. 

Není účelem umět Ideály recitovat jako básničku ani dosáhnout jakési cílové pásky, ale naopak vnímat je jako vodítka v konkrétních situacích, stále je totiž co zlepšovat – na nás samotných i v okolí. Děti je třeba i nevědomě vnímají a prožívají při každé aktivitě. Stezka odvahy či táborová noční hlídka se neobejde bez Překonání, společný úklid klubovny je prvním krůčkem k Pomoci i chápání Ideálu Příroda, výlet do muzea spojuje Poznání i Paměť, umění přiznat vlastní chybu je jednou z mnoha tváří Ideálu Pravda – prožitek toho všeho s kamarády je podstatou Ideálu Přátelství.

 

Pokud máte zájem se do oddílu přidat, neváhejte nás kontaktovat na jan.semora@email.cz