Klubovna

Najdete nás v Brně - Řečkovicích, na Horáckém náměstí 12, v nízké červené budově sídlištní kotelny, hned za školou u dopravního hřiště. Pokud zabloudíte, ptejte se po bývalé knihovně. Nápis na klubovně hlásá "PIONÝR ŘEČKOVICE", projdete bránou do oploceného areálu a náš vchod je až ten zadní...

Tato  budova je už od dob dávné historie skupiny naším útočištěm. Do roku 1997 jsme měli klubovnu v první části budovy, potom nastalo velké stěhování - přesídlili jsme dozadu a měli společný vchod s Knihovnou Jiřího Mahena. V září 2006 jsme si splnili náš velký sen a získali do nájmu uvolněné prostory po odstěhované knihovně. Dnes máme k dispozici velký sál, dvě malé klubovny, několik skladů - a před vchodem je pěkný travnatý plácek.

Na dalších odkazech se můžete dozvědět také něco o možnostech zapůjčení našich prostor pro různé účely.

Finanční podpora údržby a oprav klubovny

V letech 2015 - 2018 jsme realizovali řadu úprav a rekonstrukcí v klubovně, v rámci projektů, které byly spolufinancovány z dotací Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a MŠMT.

Jednalo se o projekty:

Klubovna Řečkovice - opravy, rekonstrukce, materiál a vybavení

Materiál a vybavení - 2. etapa opravy klubovny, obnova vybavení tábora

Oprava a vybavení klubovny, 3. etapa

Vybavení pro oddílovou činnost

Každoročně rovněž využíváme dotace Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na spolufinancování provozních nákladů klubovny (voda a topení).

Podporují nás

V roce 2022 byly naše akce a činnost realizovány za podpory dotací a příspěvků:

Jihomoravský kraj poskytl dotaci na realizaci projektu "Obnova a doplnění vybavení táborové základny". Z projektu byly pořízeny nové kovové konstrukce pro plachty na podsadové stany a další vybavení naší základny.

Statutární město Brno poskytlo finanční podporu na realizaci projektů "VÍCEDENNÍ AKCE 2022" (ubytování a nájemné, doprava, materiál a vybavení)" a "ZÁKLADNA A KLUBOVNA (opravy a údržba, doplnění vybavení)". Z prvního projektu byly podpořeny zejména velké akce jako je Velikonoční, Podzimní a Vánoční výprava, dále některé družinové víkendovky a jiné menší výpravy. Z druhého projektu byl pořízen materiál na obnovu táborové základny (dřevo na opravy, štěrk a další materiál) a také dvě nové skříňky do klubovny (na chodbu).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám poskytuje pravidelně významné dotace na jednodenní i vícedenní akce, podporu pravidelné oddílové činnosti, MTZ a vybavení kluboven, nájmy a provozní náklady.

Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora podporuje činnost naší klubovny v rámci projektu "Pionýr Řečkovice - provozní náklady klubovny a obnova vybavení".

Společnost SAKO Brno, a.s. se rozhodla podpořit činnost našeho pobočného spolku Pionýr Řečkovice v letech 2022 a 2023. Jsme jí velice zavázáni, že tím oceňuje naši dobrovolnickou práci s dětmi a mládeží a pomáhá nám v dalších aktivitách.
Společnost SAKO Brno, a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany, včetně našeho spolku. Jejich cílem je čisté město Brno.

Všem uvedeným velmi děkujeme za podporu naší činnosti.