Klubovna Pionýr Řečkovice

Horácké nám. 1742/12, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Kontaktní osoby

Jan Šemora (vedoucí oddílu), tel.: 777 745 520, mail: jan.semora@email.cz

Šárka Bednaříková (zástupce vedoucího oddílu), tel.: 607 950 623

Tomáš Daněk (stupce vedoucího oddílu), tel.: 607 971 157

Ivana Škopová (hospodář tábora), tel.: 777 692 934

Ekonomické údaje

8. PTO Mustangové je jedním ze tří oddílů pionýrské skupiny Pionýr Řečkovice. Oddíl není právní subjekt. Pionýrská skupina má právní subjektivitu jako pobočný spolek Pionýra, z. s. Při fakturaci, platbách, na smlouvy či objednávky používejte proto prosím následující údaje:

Název: Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Pionýr Řečkovice
Sídlo: Horácké nám. 12, 621 00 Brno
IČ: 62156446
DIČ: CZ62156446

Spisová značka: L 39008 u Městského soudu v Praze, PS je pobočným spolkem Pionýra, z. s.

Statutární orgán: Pavel Buchta, vedoucí PS
Další údaje o PS najdete na adrese reckovice.pionyr.cz

Číslo účtu: 2400764340/2010, FIO banka (jedná se o transparentní účet)

Při platbě na účet používejte variabilní symbol, který je tvořen: rokem + číslem akce + dvojčíslím člena


Variabilní symbol plateb za registraci na rok 2023/24 je 2400.. + dvojčíslí
Členský příspěvek je 1300 Kč (nebo 2x650 Kč za pololetí). Za sourozence či rodiny je možno platit dohromady.