Historie

Historie pionýrského hnutí (názvy organizací se během času měnily) v Československu a později v České republice souvisela a svým způsobem kopírovala proměny celé společnosti. Ty lze stručně shrnout a navázat na několik přelomových letopočtů.

1949

V době vzniku Pionýrské organizace Junáka byla společnost ještě rozjitřená neochablou zkušeností z 2. světové války. Živá tradice skautingu ale též vůle pracovat s dětmi ještě i jinak (společná výchova chlapců a dívek, spolupodíl na správě svých věcí…) byly určujícími vlivy patrnými nejen v  názvu, ale i v každodenní práci. Bohužel část organizace později přejala pod silným vlivem ze zahraničí například silné vazby na školu, čímž se činnost z velké části formalizovala.

1968

Celospolečenské uvolnění v 60. letech vedlo mimo jiné k rozdělení jednotné organizace dětí a mládeže (Pionýrská organizace Československého svazu mládeže) na řadu svébytných spolků. Jedním z nich byl i Pionýr, dále skauting (obnovený Junák) a mnohé další. Invaze vojsk Varšavské smlouvy však ukončila představy nejen o vytvoření pestré nabídky pro děti různých zájmů. Po pouhých dvou letech (v r. 1970) byla činnost samostatného Pionýra, stejně jako dalších sdružení, formálně ukončena a na jejich společných základech vznikla opět jednotná organizace (Pionýrská organizace ČSSR, později PO Socialistického svazu mládeže).

1990

Sametová revoluce v roce 1989 přinesla konec mnoha jednotných organizací, mezi nimi i PO SSM. Na začátku roku 1990 vyšli pionýrští pracovníci na mimořádné konferenci vstříc naplnění svých různorodých představ: některé pionýrské skupiny úplně činnost ukončily, jiné zakládaly vlastní místní sdružení nebo i s majetkem přecházely pod jiná obnovená či vznikající sdružení (Junák, ČTU, A-TOM, Duha, ČSOP apod.). Podstatná část pak společně obnovila činnost samostatného Pionýra – nejprve ještě v podobě federativního spolku, od r. 1993 již zcela svébytného – a zahájila tak nejdelší nepřerušenou kapitolu v historii pionýrského hnutí u nás.

Pro zajímavost:

Pojem „pionýr“ pochází z francouzštiny. Prapůvodně označoval vojenské sapéry, později první osadníky na nových územích. Obecně znamená být průkopníkem, snažit se poznávat nepoznané, hledat nové cesty, posouvat hranice. Dnes se často používá například pro autory vědeckých objevů či hybatele pokroku v dalších oblastech. (zdroj)

Pionýr Řečkovice

Do roku 2014 se naše skupina jmenovala 86 PS Vlast, potom došlo k přejmenování na současný název. Po roce 1990 jsme přešli z prostor ZŠ Horácké nám. do prostor kotelny, kde máme klubovnu do dnes. Prvním skupinovým vedoucím byl Dědek, teď je to Pavlin. Součástí skupiny jsou dva oddíly 8. PTO Mustangové zal. v roce 1990 a 10. PTO Severka taky 1990, dále oddíl Kulička pro děti předškolního věku se zaměřením na rukodělky. PTO - pionýrský tábornický oddíl - zaměření oddílu je všeobecné se zaměřením na tábornictví. V roce 2020 jsme opět rozjeli oddílovou činnost, která byla v minulosti pozastavena. V rozmezí let 1990-1998 jsme jezdili na tábor do Senotína, od r. 1999 do současnosti máme tábořiště u rybníka Kalich.